Loading Events

« All Events

  • This event has passed.
Jun 29

พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย สู่การค้าแห่งอนาคต

June 29, 2022 @ 1:30 pm - 2:00 pm

Free

พลิกโฉมอุตสาหกรรมไทย สู่การค้าแห่งอนาคต
การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย การผลิตเเละการส่งออกภายใต้สถานการณ์ความท้าทายของการระบาดของ Covid-19 เเละปัญหาสภาวะโลกร้อน

Highlight:
⁃ คาดการณ์เศรษฐกิจไทยเเละการค้าชายเเดนปี 2565
⁃ มาตรการดูเเลเเละส่งเสริมสภาพคล่องของผู้ประกอบการส่งออกเเละเกษตรกรปี 2565 การส่งเสริมเเละการสนับสนุนสินค้าภายในประเทศการออกมาตรการด้านคาร์บอนเเละผลกระทบภาพรวมกฎระเบียบเเละกฎหมายใหม่ที่ผู้ผลิตเเละผู้ส่งออกควรรู้ CPTPP status ของประเทศไทยที่จะเข้าเป็นสมาชิก

Speaker:
คุณจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

Details

Date:
June 29, 2022
Time:
1:30 pm - 2:00 pm
Cost:
Free

Tickets

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Tickets are no longer available