Enquiry Form

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
FAQ

คำถามที่พบบ่อย / คำตอบ (สำหรับ Exhibitor)

บนพื้นที่กว่า 30,000 ตร.ม. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ฯ มีกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย

 1. งานจัดแสดงสินค้า อาทิ FTI BCG Pavilion, BCG Showcase, MIT Pavilion, International Pavilion, Cluster Based Pavilion, Food Valley, Lanna Fair and Outdoor zone
 2. การประชุมสัมมนา FTI Future Forum / Symposium
 3. การเจรจาธุรกิจตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ Matching คู่ค้าต่างประเทศ, Matching เชิงนวัตกรรมจากหิ้งสู่ห้าง และ Matching คู่ค้า Modern Trade และธุรกิจแฟรนไชส์
 4. กิจกรรมเพื่อความบันเทิง อาทิ ESPORTS, One-Day Workshops, จัดนาทีทองโปรโมชั่น Flash Sale

คาดว่ามีผู้เข้าร่วมงาน On Ground และรับชมกิจกรรม Live และการมีส่วนร่วมผ่านช่องทาง Online ไม่ต่ำกว่า 50,000 คน และคาดว่าสร้างโอกาสทางการค้ากว่า 1,000 ล้านบาท

รายละเอียดขึ้นอยู่กับกลุ่มคลัสเตอร์กำหนด ขอให้ติดต่อสอบถามจากกลุ่มคลัสเตอร์ ที่ท่านจองคูหา

     

ไม่มี

บูธภายในอนุญาตให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอุ่นอาหารให้ร้อนได้เท่านั้น แต่ไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารโดยใช้วัตถุไวไฟหรือแก๊สหุงต้มที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือเพลิงไหม้ กรณีที่ต้องการประกอบอาหาร ต้องนำมาปรุงให้สุกบริเวณโซนด้านนอกอาคาร โดยขอให้แจ้งมายังผู้ประสานงานทราบล่วงหน้า เพื่อจัดพื้นที่เหมาะสมให้กับท่าน

 • ผู้ออกแบบงานบริเวณพื้นที่เปล่า จะต้องนำเสนอรูปแบบการตกแต่งสถานที่ให้แก่ผู้จัดงานพิจารณาก่อนเข้าตกแต่ง ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565
 • ส่งแบบก่อสร้างพื้นที่เปล่า ทาง E-mail: ftiboothdesign@gmail.com เพื่อพิจารณาขั้นต้น เมื่อได้รับอนุมัติแล้ว จึงส่งแบบก่อสร้างฉบับจริงขนาด A3 ที่ลงลายมือชื่อและประทับตรา พร้อมสำเนา 3 ชุดมาที่ บมจ.ปิโก
 • การออกแบบก่อสร้าง ต้องปูพรมเต็มพื้นที่ ซึ่งไม่มีพรมให้ ท่านจะต้องเตรียมมาเอง
 • การออกแบบก่อสร้างความสูง ไม่เกิน 5 เมตร หากสิ่งก่อสร้างสูงตั้งแต่ 3.5 เมตรขึ้นไป ต้องมีวิศวกรเซ็นกำกับแบบและโครงสร้าง ต้องเว้นระยะจากขอบบูธด้านติดทางเดิน 0.50 เมตร เข้ามาภายในบูธ
 • ผู้รับเหมาต้องวางเช็คค้ำประกันพื้นที่ จำนวน 1,000 บาทต่อตารางเมตร สูงสุดไม่เกิน 150,000 บาท ต่อ 1 คูหา ภายในวันที่ 6 มกราคม 2565

 • พื้นบริเวณ Foyer Premium Zone เป็นหินแกรนิต มีโคมและตุงแขวนอยู่ ระยะความสูงใต้ตุงถึงพื้น 3.50 เมตร
 • การออกแบบก่อสร้าง ต้องปูพรมเต็มพื้นที่ ซึ่งไม่มีพรมให้ ท่านจะต้องเตรียมมาเอง
 • การออกแบบก่อสร้างความสูง ไม่เกิน 3 เมตร
 • ต้องเว้นระยะจากขอบบูธด้านติดทางเดิน 0.50 เมตร เข้ามาภายในบูธ
 • ไม่อนุญาตให้ใช้ไพโรและเปเปอร์ชู๊ต ภายในอาคาร
 • เครื่องขยายเสียงดังได้ ไม่เกิน 80 เดซิเบล วัดจากกึ่งกลางทางเดิน
 • ไม่อนุญาตให้แขวนลูกโป่ง บอลลูน หรือแบนเนอร์ ยึดติดกับโครงสร้างอาคาร
 • กรณีพื้นที่หัวมุมคูหาด้านที่เป็นช่องประตู กว้าง 9 เมตร และลึก 9 เมตร ขอความร่วมมือไม่ทำผนังปิดทึบ จะบดบังทัศนวิสัย

 • ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โควิด-19 อย่างเคร่งครัด
 • สวมหน้ากากและต้องติดบัตร ตลอดระยะเวลาเข้าทำงานในพื้นที่
 • กรณีทำงานบนนั่งร้าน ต้องสวมเข็มขัดนิรภัย
 • หลังจากจบการก่อสร้างในแต่ละวัน ขอให้ทำความสะอาด และเคลียร์อุปกรณ์รอบพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนออกจากพื้นที่ เศษวัสดุก่อสร้างจะต้องถูกนำออกจากพื้นที่ทั้งหมด
 • ห้ามใส่รองเท้าแตะ กางเกงขาสั้น
 • ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าพื้นที่

 • ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มเรียบร้อยแล้ว
 • ผ่านการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าปฏิบัติงานล่วงหน้า
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • รักษาระยะห่าง
 • ล้างมือบ่อยๆ หรือหลังจากมีการสัมผัสพื้นผิว

คำถามที่พบบ่อย / คำตอบ (สำหรับ Visitor)

FTI Expo เป็นการนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรม เพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมไทย ชูแนวคิด “Shaping Future Industries” ขานรับนโยบายเปิดประเทศ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาด พร้อมระดมสุดยอดผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชั้นนำที่มีศักยภาพของประเทศ และสร้างการยอมรับต่อผลิตภัณฑ์ไทยที่มีการเชื่อมโยงสู่ระดับสากล รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระดับภูมิภาคให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ

บนพื้นที่กว่า 30,000 ตร.ม. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ฯ มีกิจกรรมแบ่งเป็น 4 ส่วน ประกอบด้วย 
 1. FTI Future Forum : พิธีเปิดงาน การประชุมสัมมนา และการประชุมกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กส.)
 2. Innovation & BCG : FTI BCG Pavilion, BCG Showcase
 3. Exhibition & Retail : MIT Pavilion, 11 Clusters Based Pavilion, International Pavilion, Premium Innovation Product , Northern Food Valley, Academic & Research, Lanna Expo, Outdoor zone and Business Matching
 4. Entertainment : ESPORTS, Mini Concert, One-Day Workshops, จัดนาทีทองโปรโมชั่น Flash Sale 

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าร่วมงาน โดยสามารถลงทะเบียน ได้ที่ เว็บไซต์ www.ftiexpo.com

เลือก Register > เลือก เมนู FTI Future Forum > เลือกกิจกรรมที่ท่านสนใจเข้าร่วม โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งของการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม

FTI BCG Pavilion เป็นการนำเสนอวิสัยทัศน์ขององค์กร “เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข็มแข็งและผลิตภาพอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของไทยให้ยั่งยืน” ประกอบด้วย การจัดแสดงพัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทยด้วย BCG ของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระจายครอบคลุมทั้งหมด 5 ภูมิภาค อาทิ ภาคเหนือ,ภาคกลาง,ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าก่อนวันงาน ผ่านเว็บไซต์ www.ftiexpo.com ในวันงานขอให้ Check-in เข้างาน เริ่มลงทะเบียน เวลา 10.00 น. จนถึง 20.00 น. ของทุกวัน

สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันงาน ผ่านเว็บไซต์ www.ftiexpo.com

เลือก Register > เลือก เมนู Business Matching > เลือกกิจกรรมที่ท่านสนใจเข้าร่วม 

ซึ่งกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching จัดขึ้น 2 รูปแบบ Online และ Onsite

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ Business Matching บริเวณโซน C รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิก

Floor Plan >> คลิก

รับชม Online ผ่าน เว็บไซต์ www.ftiexpo.com/forum/ หรือ Facebook Live สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 • ต้องได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มเรียบร้อยแล้ว
 • ผ่านการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าปฏิบัติงานล่วงหน้า
 • สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 • รักษาระยะห่าง
 • ล้างมือบ่อยๆ หรือหลังจากมีการสัมผัสพื้นผิว

สำหรับผู้เข้าร่วมงาน FTI Expo จอดฟรี โดยท่านต้อง Stamp บัตรจอดรถทุกครั้งที่เข้างานบริเวณจุด Registration

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ftiexpo.com

เลือกเมนู Hotel & Logistic > เลือก How to get there เพื่อแนะนำการเดินทาง

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.ftiexpo.com

เลือกเมนู Hotel & Logistic > เลือก Partner Hotel (with Special rate) เพื่อแนะนำโรงแรมและที่พักที่เหมาะกับราคาพิเศษสุดสำหรับท่าน

FAQ / Answer (for Exhibitor)

In 30,000 square meters at the Chiang Mai International Convention Center, the activities are divided into 4 zones consisting of

 1. Product Exhibition such as FTI BCG Pavilion, BCG Showcase, MIT Pavilion, International Pavilion, Cluster Based Pavilion, Food Valley, Lanna Fair and Outdoor zone
 2. FTI Future Forum / Symposium
 3. Business matching throughout 3 days such as foreign business partner matching, innovative matching from shelf to the mall and modern trade and franchise business matching
 4. Entertainment such as ESPORTS, One-Day Workshops, Golden Minute Flash Sale

We expect no lower than 50,000 attendees both on ground, via live streaming and interact with us via online channels. The expected trade value is over one billion Thai baht.

Please contact your own cluster for more detail since detail may vary from cluster to cluster.

     

No

The interior booths are only allowed to use electrical appliances to heat the food, but not allowed to cook food using flammable materials or cooking gas that can cause sparks or fire. If you want to cook, you must cook in the area outside of the building by informing the coordinator in advance to allocate a suitable space for you.

 • The designer of the empty space must present the mood and direction board of the venue decoration to the organizer for consideration before decorating within 6 January 2022.
 • Submit the construction drawing of the empty area via e-mail: ftiboothdesign@gmail.com for initial consideration. Once approved, the actual size A3 construction drawing that is signed and stamped with 3 additional copies shall be sent to Pico Plc.
 • The entire area must be covered with carpet for construction design. No carpet is provided; thus, you must prepare by yourself.
 • Construction design height may not exceed 5 meters. If the building is 3.5 meters high and above, there must be an engineer to sign and direct and drawings and structures. There must be a 0.50 meters space from the edge of the booth next to the corridor to the inside of the booth.
 • The contractor must place a check to guarantee the area of 1000 THB per square meter, limited to no more than 150,000 THB per 1 booth within 6 January 2022

 • The floor in the Foyer Premium Zone is granite. There are lanterns and tung lanterns hanging. The distance under the tung lanterns to the ground is 3.50 meters.
 • The entire area must be covered with carpet for construction design. No carpet is provided; thus, you must prepare by yourself.
 • Construction design height must not exceed 3 meters.
 • There must be a 0.50 meters space from the edge of the booth next to the corridor to the inside of the booth.
 • No pyro and paper shoot are allowed in the building.
 • The amplifier must not exceed 80 decibels measuring from the center of the corridor.
 • No balloons or banners are allowed to be attached to the building structure.
 • In case the area at the corner of the booth is the door area with 9 meters width and 9 meters depth, please do not build a wall there as it will obscure the vision.

 • Please strictly comply to and follow the Covid-19 prevention measures.
 • Wear a mask and ID card throughout the period of work in the area
 • In case of working on a scaffold, a safety belt must be worn.
 • After finishing the construction each day, please clean and clear the equipment around the area before leaving. All the construction waste must be entirely removed from the area.
 • Do not wear sandals and shorts
 • Children under the age of 18 years old may not enter the area

 • Must have already gotten 2 doses of Covid-19 vaccines
 • Passed the Antigen Test (ATK) prior to work
 • Wear a mask at all time
 • Keep social distancing
 •  

FAQ/ Answer (for Visitor)

FTI Expo showcases the potential of the industry. It sparks a big change in the Thai industry raising the concept of “Shaping Future Industries” responding to the policy of opening the country to enhance competitiveness and create opportunities to expand marketing channels. At the same time, it is the opportunity to mobilize the country’s leading industrial entrepreneurs and create acceptance of Thai products that are linked to international level as well as create a network of cooperation in industrial development in regional areas for integration of cooperation between government agencies, private sector and educational institutions.

In 30,000 square meters at the Chiang Mai International Convention Center, the activities are divided into 4 zones consisting of

 1. FTI Future Forum : Opening ceremony, seminar and meeting of the Board of Directors of Federation of Thai Industries (FTI)
 2. Innovation & BCG : FTI BCG Pavilion, BCG Showcase
 3. Exhibition & Retail : MIT Pavilion, 11 Clusters Based Pavilion, International Pavilion, Premium Innovation Product , Northern Food Valley, Academic & Research, Lanna Expo, Outdoor zone and Business Matching

Entertainment : ESPORTS, Mini Concert, One-Day Workshops, Golden Minute Flash Sale

You can register to join for free at www.ftiexpo.com. There is no cost to attend the event. Choose Register > Select Menu FTI Future Forum > Select the activities you are interested in participating in. There is no limit to the number of times you participate in each activity.

FTI BCG Pavilion is the area where organizations can present their visions. “To be the core to enhance the strength and productivity of Thai industry to be able to compete internationally to develop the economy, society and environment of Thailand to be sustainable”.  It includes the exhibitions on the development of Thai industrial circles by the BCG of provincial industry council members covering all 5 regions including the northern, the central, the east, the northeast and the west regions.

You can pre-register before the event date via the website, www.ftiexpo.comOn the event date, please kindly check-in. The registration starts at 10.00 am to 8.00 pm each day.

You can pre-register before the event date via the website, www.ftiexpo.com.
Choose Register > Select menu Business Matching > Select the activities you are interested in participating in. The business matching activities will be held both online and onsite.

Business matching activities are held in zone C. For more information >> Click

Floor Plan >> Click

Watch online via www.ftiexpo.com/forum/ or via FTI Facebook Live

 • Must have already gotten 2 doses of Covid-19 vaccines
 • Passed the Antigen Test (ATK) prior to work
 • Wear a mask at all time
 • Keep social distancing
 •  

There is a free parking for FTI Expo attendees. You must stamp the parking card every time you enter the event area at the registration.

For more information, please visit the website www.ftiexpo.com

Choose Hotel & Logistic > Select How to get there to see the trip recommendation

For more information, please visit the website www.ftiexpo.com

Choose Hotel & Logistic > Select Partner Hotel (with Special rate) to see the recommendations of hotels and accommodations at the special rate that best suit you

Subscribe to FTI
Newsletter

Contact Details